Rys historyczny

Ruch Spółdzielczy na terenie Zakrzówka powstał na przełomie 1924/25 roku powołując do życia Spółdzielnię Spożywców „Jutrzenka”.

W wyniku wielu nieuczciwości w Zarządzaniu tą Spółdzielnią w roku 1937 powołano Spółdzielnię „Jedność gospodarcza”. Był to okres, gdzie miejscowa ludność mogła zaopatrywać się w podstawowe towary. W roku 1939 przed wybuchem II wojny światowej ruch spółdzielczy jeszcze bardziej się umocnił. 27 lutego 1941 roku powstała w Zakrzówku Spółdzielcza szkoła dla dorosłych. Działalność w tym okresie była wsparciem dla miejscowej ludności - dawała ludziom zaopatrzenie - ochraniając nawet przed wywózką na roboty do III Rzeszy. Szkoła Spółdzielcza była również placówką ruchu konspiracyjnego i wspierała polską partyzantkę.

W roku 1947 Jedność gospodarcza została przekształcona na Gminną Spółdzielnię „SCH” w Zakrzówku dołączając do niej Spółdzielnię w Sulowie, Studziankach i Rudniku.

Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte to intensywny rozwój Spółdzielni. Powstała nowa baza zaopatrzenia, piekarnia, Dom Handlowy i szereg innych placówek.

Przełom lat 90-tych był bardzo trudny w dziejach Spółdzielni - była zagrożona likwidacją tak jak wiele innych zakładów w kraju. Po kolejnych zmianach Zarządów Spółdzielni od roku 2003 Spółdzielnia zaczęła odbudowywać swoją wiarygodność.

W roku 1998 dokonano zmiany nazwy Spółdzielni na Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa „Jutrzenka” w Zakrzówku, jej siedziba to ten sam budynek, w którym swoją działalność zapoczątkowała Spółdzielnia na przełomie lat 1924/25.

Okres ostatnich lat to okres dość znacznego rozwoju spółdzielczości. Powstało szereg nowych inwestycji, dokonano wymiany taboru samochodowego, remontów placówek detalicznych, wspierano inicjatywę społeczną na terenie Gminy.

Dzień dzisiejszy to pewna stabilizacja pracy. Mimo różnorodnych trudności, udaje się gospodarować na przyzwoitym poziomie. Spółdzielnia jako jeden z największych zakładów w Gminie zatrudnia ponad 50 osób.

Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Jutrzenka" w Zakrzówku / ss9227