Informacje dotyczące RODO

25.05.2018

Objaśnienie wynikające z rozporządzenia o danych osobowych na temat przetwarzania danych osobowych przez SR-H „Jutrzenka”.
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w przypadku przetwarzania danych osobowych Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Jutrzenka” w Zakrzówku, ul. Kościuszki 15, 23-213 Zakrzówek, reprezentowana przez: Prezesa Zarządu - Zbigniew Bryczek, Członek Zarządu - Krzysztof Kołtun. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

 2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest: Krzysztof Kołtun, dane kontaktowe Inspektora: e-mail: jutrzenka@net-mail.pl; adres pocztowy: ul. Kościuszki 15, 23-213 Zakrzówek.

 3. Osoba, której dane osobowe dotyczą oraz są przetwarzane przez SR-H „Jutrzenka” posiada uprawnienia:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy zostanie stwierdzone naruszenie przepisów RODO,
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

 4. Zgodnie z obowiązkiem zachowania poufności danych osobowych oraz ryzykiem udzielania odpowiedzi na rzecz osoby nieuprawnionej, wszelkie zapytania i wnioski dotyczące danych osobowych należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby SR-H „Jutrzenka”, z dopiskiem: Do Inspektora Ochrony Danych.
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Jutrzenka" w Zakrzówku / ss9227